Ramowe rozkłady dnia

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. FLORYDA
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 9.00-9.20 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, Wartości: zabawy związane z wartościami, czynności organizacyjne Wyjątek stanowi środa, zajęcia z religii z siostrą zakonną 09:10-09:20, zgodne z Podstawą Programową
 • 9.20-10.30 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela Wyjątek stanowi poniedziałek i wtorek w godzinach 09.45-10.00 język angielski zgodnie z Podstawą Programową
 • 10.30-11.30 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w Sali). Wyjątek stanowi poniedziałek, zajęcia grupowe z Logorytmiki z Logopedą 10.40-11.00
 • 11.30-12.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.30-14.00 Leżakowanie, czytanie książek, muzykoterapia.
 • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.30-16.00 Zajęcia dodatkowe/ zabawy dzieci.
 • 16.00-17.00 Łączone grupy w Sali ,,Indiana” (New York, Floryda, Hawaii) Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce.
 • 17.00-17.30 Łączone wszystkie grupy w Sali Washington. Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
  • RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. NEW MEXICO
  • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
  • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
  • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
  • 9.00-9.30 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela. Wyjątek stanowi wtorek, zajęcia z języka angielskiego zgodne z Podstawą Programową 09:00-09:30 Wyjątek stanowi środa w godzinach 09.20-09.35 religia z siostrą zakonną Zgodne z Podstawą Programową Wyjątek stanowi poniedziałek, zajęcia grupowe z Logorytmiki z Logopedą 09.00-09.20
  • 9.30-10.00 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, Wartości: zabawy związane z wartościami, czynności organizacyjne
  • 10.00-10.30 Zabawy dowolne pod nadzorem nauczyciela.
  • 10.30-11.30 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
  • 11.30-12.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
  • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
  • 12.30-14.00 Czytanie książek, muzykoterapia, zabawy z dziećmi. Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
  • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
  • 13.30-14.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
  • 14.30-16.00 Zajęcia dodatkowe/ zabawy dzieci
  • 16.00-17.00 Łączone grupy w Sali ,,Washington” (New Mexico, Washington) Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce.
  • 17.00-17.30 Łączone wszystkie grupy w Sali Washington. Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne ,zajęcia w małych zespołach.
   • RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. NEW YORK
   • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
   • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
   • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
   • 9.00-9.30 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, Wartości: zabawy związane z wartościami, czynności organizacyjne. Wyjątek stanowi środa w godzinach 09.00-09.30 język angielski zgodnie z Podstawą Programową.
   • 9.30-10.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela Wyjątek stanowi poniedziałek, zajęcia grupowe z Logorytmiki z Logopedą 09.40-10.00 Wyjątek stanowi środa, zajęcia z religii z siostrą zakonną Zgodne z Podstawą Programową 09:50-10:10
   • 10.00-11.00 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
   • 11.00-12.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
   • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
   • 12.30-14.00 Czytanie książek, muzykoterapia, zabawy z dziećmi. Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
   • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
   • 14.30-16.00 Zajęcia dodatkowe/ zabawy dzieci
   • 16.00-17.00 Łączone grupy w Sali ,,Indiana” (Floryda, New York, Hawaii) Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce.
   • 17.00-17.30 Łączone wszystkie grupy w Sali Washington. Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
    RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. ORLANDO
   • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
   • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
   • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
   • 9.00-9.30 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, Wartości: zabawy związane z wartościami, czynności organizacyjne
   • 9.30-10.30 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela Wyjątek stanowi czwartek w godzinach 09.30-10.00 język angielski zgodnie z Podstawą Programową.
   • 10.30-11.30 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali). Wyjątek stanowi środa, zajęcia z religii z siostrą zakonną 10:30-10:50 zgodnie z Podstawą Programową
   • 11.30-12.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela. Wyjątek stanowi poniedziałek, zajęcia grupowe z Logorytmiki z Logopedą 11.20-11.40
   • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
   • 12.30-14.00 Czytanie książek, muzykoterapia, zabawy z dziećmi. Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
   • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
   • 14.30-16.00 Zajęcia dodatkowe/ zabawy dzieci
   • 16.00-17.00 Łączone grupy w Sali ,,Orlando” (California, Miami, Texas,) Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce.
   • 17.00-17.30 Łączone wszystkie grupy w Sali Washington. Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
    • RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. MIAMI
    • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
    • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
    • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie.
    • 9.00-9.30 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, Wartości: zabawy związane z wartościami, czynności organizacyjne.
    • 9.30-10.30 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela Wyjątek stanowi piątek w godzinach 09.30-10.00 język angielski zgodnie z Podstawą Programową.
    • 9.30-10.30 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
    • 10.30-11.30 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali) Wyjątek stanowi środa, zajęcia z religii z siostrą zakonną 11:10-11:30 z Podstawy Programowej
    • 11.30-12.00 Indywidualne zabawy pod nadzorem nauczyciela
    • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
    • 12.30-14.00 Czytanie książek, muzykoterapia, zabawy z dziećmi. Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela. Wyjątek stanowi poniedziałek, zajęcia grupowe z Logorytmiki z Logopedą 13.00-13.20
    • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek.
    • 14.30-16.00 Zajęcia dodatkowe/ zabawy dzieci.
    • 16.00-17.00 Łączone grupy w Sali ,,Orlando” (California, Texas, Miami) Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce.
    • 17.00-17.30 Łączone wszystkie grupy w Sali Washington. Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
     • RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. CALIFORNIA
     • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
     • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
     • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
     • 8.00-9.30 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela. Wyjątek stanowi piątek w godzinach 09.00-09.30 język angielski zgodnie z Podstawą Programową.
     • 9.30-10.30 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali). Wyjątek stanowi poniedziałek, zajęcia grupowe z Logorytmiki z Logopedą 10.20-10.40
     • 10.30-11.00 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, Wartości: zabawy związane z wartościami, czynności organizacyjne.
     • 11.00-12.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela. Wyjątek stanowi środa, zajęcia z religii z siostrą zakonną Zgodne z Podstawą Programową 11:30-11:50
     • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
     • 12.30-14.00 Czytanie książek, muzykoterapia, zabawy z dziećmi. Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
     • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
     • 14.30-16.00 Zajęcia dodatkowe/ zabawy dzieci
     • 12.30-14.00 bajkoterapia/muzykoterapia
     • 16.00-17.00 Łączone grupy w Sali Orlando (California, Texas, Miami) Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce.
     • 17.00-17.30 Łączone wszystkie grupy w Sali Washington. Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
      • RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. TEXAS
      • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
      • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
      • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
      • 8.00-10.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela Wyjątek stanowi czwartek w godzinach 09.00-09.30 język angielski zgodnie z Podstawą Programową.
      • 10.00-10.30 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, Wartości: zabawy związane z wartościami, czynności organizacyjne. Wyjątek stanowi poniedziałek, zajęcia grupowe z Logorytmiki z Logopedą 10.00-10.20
      • 10.30-11.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela. Wyjątek stanowi środa, zajęcia z religii z siostrą zakonną 10:50-11:10 zgodnie z Podstawą Programową
      • 11.00-12.00 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
      • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
      • 12.30-14.0 Czytanie książek, muzykoterapia, zabawy z dziećmi. Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela.
      • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
      • 14.30-16.00 Zajęcia dodatkowe/ zabawy dzieci
      • 16.00-17.00 Łączone grupy w Sali ,,Orlando” (California,Miami, Texas) Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce.
      • 17.00-17.30 Łączone wszystkie grupy w Sali Washington. Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne ,zajęcia w małych zespołach.
       • RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. INDIANA
       • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym.
       • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
       • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie.
       • 9.00-10.00 Zabawy dowolne pod nadzorem nauczyciela. Wyjątek stanowi poniedziałek i wtorek w godzinach 09.30-09.45 język angielski zgodnie z Podstawą Programową Wyjątek stanowi środa w godzinach 09.00-09:10 religia z Podstawy Programowej z Siostrą Zakonną.
       • 10.00-10.20 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, Wartości: zabawy związane z wartościami, czynności organizacyjne.
       • 10.20-11.00 Zajęcia dowolne pod nadzorem nauczyciela.
       • 11.00-12.00 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali). Wyjątek stanowi poniedziałek, zajęcia grupowe z Logorytmiki z Logopedą 11.00-11.20
       • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
       • 12.30-14.00 Leżakowanie, czytanie książek, muzykoterapia.
       • 12.00- 12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
       • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
       • 14.30-16.00 Zajęcia dodatkowe/ zabawy dzieci
       • 16.0-17.00 Łączone grupy w Sali ,,Indiana”, (New York, Floryda, Hawaii) Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce.
       • 17.00-17.30 Łączone wszystkie grupy w Sali Washington. Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
        • RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR.HAWAII
        • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
        • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
        • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
        • 9.00-9.30 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, Wartości: zabawy związane z wartościami, czynności organizacyjne. Wyjątek stanowi poniedziałek w godzinach 09.00-09.30 język angielski, zgodnie z Podstawą Programową.
        • 9.30-10.30 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela. Wyjątek stanowi środa, zajęcia z religii z siostrą zakonną Zgodne z Podstawą Programową 9:35-09:50
        • 11.00-12.00 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali). Wyjątek stanowi poniedziałek, zajęcia grupowe z Logorytmiki z Logopedą 11.40-12.00
        • 12.00-12.30 yrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
        • 12.30-14.00 Czytanie książek, muzykoterapia, zabawy z dziećmi. Indywidualne zabawy z dziećmi pod nadzorem nauczyciela.
        • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
        • 14.30-15.00 Zabawy dowolne pod nadzorem nauczyciela.
        • 15.30-16.00 Zajęcia dodatkowe/ zabawy dzieci
        • 16.00- 17.00 Łączone grupy w Sali „Indiana” (New York, Floryda, Hawaii) ,, Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce.
        • 17.00-17.30 Łączone wszystkie grupy w Sali „Washington”. Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
         • RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. WASHINGTON
         • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
         • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
         • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie.
         • 9.00-10.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela. Wyjątek stanowi poniedziałek, zajęcia grupowe z Logorytmiki z Logopedą 09.20-09.40 Wyjątek stanowi środa w godzinach 09.30-10.00 język angielski zgodnie z Podstawą Programową.
         • 10.00-10.30 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, Wartości: zabawy związane z wartościami, czynności organizacyjne. Wyjątek stanowi środa, zajęcia z religii z siostrą zakonną 10:10-10:30 zgodnie z Podstawą Programową
         • 10.30-11.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela.
         • 11.00-12.00 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
         • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad.
         • 12.30-14.00 Czytanie książek, muzykoterapia, zabawy z dziećmi. Indywidualne zabawy z dziećmi pod nadzorem nauczyciela.
         • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
         • 14.30-16.00 Zajęcia dodatkowe/ zabawy dzieci
         • 16.00-17.00 Łączone grupy w Sali ,,Washington” (New Mexico, Washington) Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce.
         • 17.00-17.30 Łączone wszystkie grupy w Sali Washington. Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach