JĘZYK ANGIELSKI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

ZAJĘCIA DODATKOWE

Kursy językowe wykorzystywane podczas zajęć:

W ramach zajęć z języka angielskiego organizowane są:

Współpraca z rodzicami

Kiedy po angielsku? Kiedy po polsku?

Metody i techniki nauczania: