Ramowe rozkłady dnia

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. FLORYDA
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 9.00-9.20 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego
 • 9.20-10.30 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
 • 10.30-11.00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 11.00-11.15 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 11.15-11.30 Wartości: zabawy związane z wartościami
 • 11.30-12.00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.30-14.00 Leżakowanie/bajkoterapia
 • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.00-15.30 Zajęcia dodatkowe
 • 15.30-16.30 Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.
 • 16.30-17.30 Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. NEW MEXICO
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 9.00-9.20 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego
 • 9.20-10.30 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
 • 10.30-11.00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 11.00-11.10 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 11.10-11.30 Wartości: zabawy związane z wartościami
 • 11.30-12.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.00-12.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 12.30-13.30 Leżakowanie/bajkoterapia
 • 13.30-14.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.30-15.30 Zajęcia dodatkowe
 • 15.30-16.30 Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.
 • 16.30-17.30 Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. NEW YORK
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 9.00-9.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 9.30-10.30 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
 • 10.30-10.50 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego
 • 10.50-11.00 Wartości: zabawy związane z wartościami
 • 11.00-11.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 11.30-11.50 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 11.50-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.30-14.00 leżakowanie/ bajkoterapia
 • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.30-15.30 Zajęcia dodatkowe
 • 15.30-16.30 Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.
 • 16.30-17.30 Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. ORLANDO
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 9.00-10.00 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
 • 10.00-10.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 10.30-10.40 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 10.40-11.00 Wartości: zabawy związane z wartościami
 • 11.00-11.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 11.30-12.00 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego
 • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.30-13.30 bajkoterapia/muzykoterapia
 • 13.30-14.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.30-15.30 Zajęcia dodatkowe
 • 15.30-16.30 Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.
 • 16.30-17.30 Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. MIAMI
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 9.00-9.10 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 9.10-9.30 Wartości: zabawy związane z wartościami
 • 9.30-10.30 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
 • 10.30-11.00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 11.00-11.10 Indywidualne zabawy pod nadzorem nauczyciela
 • 11.10-11.30 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego
 • 11.30-12.00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.30-14.00 leżakowanie/ bajkoterapia
 • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.30-15.30 Zajęcia dodatkowe
 • 15.30-16.30 Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.
 • 16.30-17.30 Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. CALIFORNIA
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 8.45-9.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 9.00-9.20 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego
 • 9.20-9.30 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 9.30-10.00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 10.00-11.00 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
 • 11.00-11.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 11.30-12.00 Wartości: zabawy związane z wartościami
 • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.30-14.00 bajkoterapia/muzykoterapia
 • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.30-15.30 Zajęcia dodatkowe
 • 15.30-16.30 Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.
 • 16.30-17.30 Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. TEXAS
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 8.45-9.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 9.00-9.20 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego
 • 9.20-9.30 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 9.30-10.00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 10.00-11.00 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
 • 11.00-11.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 11.30-11.40 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 11.40-12.00 Wartości: zabawy związane z wartościami
 • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.30-14.00 bajkoterapia/muzykoterapia
 • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.30-15.30 Zajęcia dodatkowe
 • 15.30-16.30 Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.
 • 16.30-17.30 Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. INDIANA
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 8.45-9.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 9.00-9.30 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego
 • 9.30-10.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 10.00-10.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 10.30-11.30 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
 • 11.30-12.00 Wartości: zabawy związane z wartościami
 • 12.00- 12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.30-13.00 bajkoterapia/muzykoterapia
 • 13.00-13.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 13.45-14.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.30-15.30 Zajęcia dodatkowe
 • 15.30-16.30 Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.
 • 16.30-17.30 Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR.HAWAII
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 9.00-9.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 9.30-10.00 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 10.00-10.30 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego
 • 10.30-11.30 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
 • 11.30-12.00 Wartości: zabawy związane z wartościami/ Religia (wtorek)
 • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.30-13.30 bajkoterapia/muzykoterapia
 • 13.30-14.00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 14.00- 14.30 Zajęcia z języka angielskiego
 • 14.30-15.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.30-15.30 Zajęcia dodatkowe
 • 15.30-16.30 Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.
 • 16.30-17.30 Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GR. WASHINGTON
 • 6.30-7.30 Schodzenie się dzieci w sali na dole. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka.Gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym
 • 7.30-8.30 Zabawy ruchowe, gimnastyka oraz zabawy ze śpiewem odbywające się w swoich salach.
 • 8.30-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Modlitwa przed śniadaniem. Śniadanie
 • 9.00-9.20 Zajęcia edukacyjne prowadzone według planu miesięcznego opracowanego przez nauczycielki zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego
 • 9.20-10.30 Wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).
 • 10.30-11.00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 11.00-11.15 Indywidualne zabawy dzieci pod nadzorem nauczyciela
 • 11.15-11.30 Wartości: zabawy związane z wartościami
 • 11.30-12.00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 12.00-12.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Obiad
 • 12.30-14.00 Leżakowanie/bajkoterapia
 • 14.00-14.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku. Podwieczorek
 • 14.00-14.30 Zajęcia dodatkowe
 • 15.30-16.30 Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.
 • 16.30-17.30 Zabawy ruchowe z zestawu zabaw prowadzonych w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań dzieci. Działania utrwalające nabyte umiejętności wspierające indywidualny rozwój. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach.