GRUPY STARSZE

GRUPY MŁODSZE

[table] [thead] [tr] [th]Godzina[/th] [th]Zajęcia[/th] [/tr] [/thead] [tbody] [tr] [td]6.00 - 8.15[/td] [td]Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dziecka, praca indywidualna i praca w małych zespołach, przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi[/td] [/tr] [tr] [td]8.15 - 8.25[/td] [td]Ćwiczenia poranne[/td] [/tr] [tr] [td]8.25 - 8.30[/td] [td]Przygotowanie do śniadania[/td] [/tr] [tr] [td]8.30 - 8.50[/td] [td]Śniadanie[/td] [/tr] [tr] [td]8.50 - 9.00[/td] [td]Mycie zębów[/td] [/tr] [tr] [td]9.00 - 10.00[/td] [td]Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami, z uwzględnieniem zadania diagnostyczno-prognostycznego, zabawa ruchowa[/td] [/tr] [tr] [td]10.00 - 11.15[/td] [td]Pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie[/td] [/tr] [tr] [td]11.15 - 11.30[/td] [td]Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe[/td] [/tr] [tr] [td]11.45 - 12.30[/td] [td]Obiad[/td] [/tr] [tr] [td]12.30 - 14.15[/td] [td]Głośne czytanie dzieciom, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, praca indywidualna, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień, skłonności[/td] [/tr] [tr] [td]14.15 - 14.30[/td] [td]Zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku[/td] [/tr] [tr] [td]14.30 - 14.50[/td] [td]Podwieczorek[/td] [/tr] [tr] [td]14.50 - 19.00[/td] [td]Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci do domów, green tea burn calories[/td] [/tr] [/tbody] [/table]
[table] [thead] [tr] [th]Godzina[/th] [th]Zajęcia[/th] [/tr] [/thead] [tbody] [tr] [td]6.00 - 8.15[/td] [td]Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dziecka, praca indywidualna i praca w małych zespołach, przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi[/td] [/tr] [tr] [td]8.15 - 8.25[/td] [td]Zabawa ruchowa[/td] [/tr] [tr] [td]8.25 - 8.30[/td] [td]Przygotowanie do śniadania[/td] [/tr] [tr] [td]8.30 - 8.50[/td] [td]Śniadanie[/td] [/tr] [tr] [td]8.50 - 9.00[/td] [td]Mycie zębów[/td] [/tr] [tr] [td]9.00 - 10.00[/td] [td]Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami, z uwzględnieniem zadania diagnostyczno-prognostycznego, zabawa ruchowa[/td] [/tr] [tr] [td]10.00 - 11.15[/td] [td]Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci, pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie [/td] [/tr] [tr] [td]11.15 - 11.30[/td] [td]Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe[/td] [/tr] [tr] [td]11.30 - 12.00[/td] [td]Obiad[/td] [/tr] [tr] [td]12.00 - 12.30[/td] [td]Przygotowanie do odpoczynku [/td] [/tr] [tr] [td]12.30 - 14.00[/td] [td]Odpoczynek poobiedni - słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek[/td] [/tr] [tr] [td]14.00 - 14.30[/td] [td]Czynności samoobsługowe (rozbieranie, ubieranie się , toaleta), zabawa ruchowa [/td] [/tr] [tr] [td]14.30 - 14.50[/td] [td]Podwieczorek[/td] [/tr] [tr] [td]14.50 - 19.00[/td] [td]Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci do domów[/td] [/tr] [/tbody] [/table]